Bij het lezen van ‘Toppers’ denkt u natuurlijk gelijk aan een volle ArenA, maar dit verhaal begint in de Jaarbeurs te Utrecht.

“Nieuwsgierigheid naar kennis over het vakgebied maakt het verschil tussen gewoon presteren en excelleren”, aldus een Portugese arbeidsfilosoof. Waar beter kun je die nieuwsgierigheid bevredigen dan op een vakbeurs? In najaar 2014 vond de beurs ‘Industrial Processing’ plaats, de grootste vakbeurs voor de totale natte en droge procesindustrie in de Benelux. Bij procesindustrie moet je denken aan bedrijven die voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen of medicijnen produceren of zorgen voor onze watervoorziening. De exposanten op de beurs tonen de laatste trends, producten en ontwikkelingen op het gebied van procesapparatuur, -engineering en -automatisering. Allerlei noviteiten wachten daar op nieuwsgierige beursgangers.
Altijd nuttig zo’n beurs, maar zeker zo leerzaam is het als operators van verschillende bedrijven samen in gesprek gaan over zaken die hun bezighouden. Als je een probleem hebt, heeft een ander er vaak al over nagedacht en het probleem opgelost. Het onderzoekend verkennen (‘exploratie’) en het verspreiden van kennis (‘idea-flow’) zijn voorwaarden in de zoektocht naar optimalisatie binnen organisaties. Tenminste dat beweert Alec Pentland. Hij is de auteur van het boek ‘Social Big Data’ (2014). De nieuwe technologie maakt dat mensen steeds meer digitale broodkruimels rondstrooien. Deze broodkruimels pikt men op en de gigantische hoeveelheden data kunnen als onderzoeksmateriaal dienen. In een interview in Trouw beweert Pentland dat vele sociale dogma’s gaan sneuvelen. Zo schrijft Pentland dat samenwerking en uitwisseling van ideeën een veel adequatere verklaring zijn voor hoe het er in de economie aan toegaat dan rivaliteit en concurrentie. In zijn boek laat Pentland bijvoorbeeld zien dat pauzes een belangrijk onderdeel zijn van de werkdag. Belangrijk omdat medewerkers dan met elkaar in contact komen en op verkenning uit kunnen gaan.  Aan het woord is Pentland:

‘Exploratie wil zeggen dat de leden van een groep op zoek gaan naar nieuwe ideeën van buitenaf en deze in de groep brengen. Exploratie voorspelt op haar beurt zowel innovatie als creatieve output. Omdat innovatie de belangrijkste drijvende kracht is achter langdurig goed functioneren, dienen managers de exploratie van nieuwe ideeën te bevorderen door medewerkers te helpen allerlei vormen van interactie tussen mensen mogelijk te maken.’ 

Bij mij ging bij het lezen hiervan gelijk een lampje branden! Wat nu als operators uit verschillende bedrijven en vakgebieden een kijkje zouden nemen in een elkaars keuken? Wat zou dat op kunnen leveren? In 2016 hebben we dit idee omgezet in concrete actie. Medewerkers van BBIO, Waternet, ScientaNova, Van Son Inkt en Abbott zijn op bezoek gegaan bij Chrysal, een vergelijkbaar bedrijf in de procesindustrie, maar actief in een andere branche. De operators uit verschillende bedrijven keken naar elkaars processen en uitdagingen door hun eigen bedrijfsbril. Zaken die opvallen werden gedeeld en verbeteringen werden getoetst of deze voor uitvoering in het eigen bedrijf aanmerking zouden komen. Het was zondermeer een vruchtbare middag. Zo eenvoudig en concreet kan ‘exploratie’ zijn!

En misschien is samenwerken ook nog eens gezelliger en leuker, criteria waar ‘echte’ economen geen oog voor hebben. Pentland vond na onderzoek dat de productiviteit van callcentermedewerkers verbeterde door ze tegelijk te laten pauzeren, in plaats van na elkaar. Hun belangrijkste productiviteitsmaatstaf, de ‘gemiddelde afhandeltijd van een telefoongesprek’, steeg doordat zij in hun pauzes praktijksituaties met elkaar deelden.

Ondertussen zijn de Toppers opgegaan in The-Improvement-Professionals. De Toppers hebben met plezier en succes bedrijven bezocht. De groep heeft zich naast de vakinhoudelijke kennis ook verdiept in het reilen en zeilen op de Werkvloer. Al jaren lopen zij met interesse rond in verschillende bedrijven. Nieuwsgierig als de groep is, leren ze van de dagdagelijkse realiteit.
Door de nauwe contacten met collega’s verneemt TIP wat er wel en niet binnenkomt van de communicatie en verandertrajecten binnen bedrijven. Het streven is te gaan van A-naar-Beter-Werk voor een ieder. TIP gelooft dat je het samen doet. Ook streeft TIP naar een langdurige samenwerking, want in wondermiddelen geloven ze niet. Dat weten ze uit eigen ervaring. Een tour door uw bedrijf is altijd een optie en wie weet welke kant de collegiale gesprekken dan opgaan.
Werken aan veiligheid en het verbeteren van processen leidt ook tot verandering is 1 van hun lijfspreuken.

Voor contact; zie ‘zo werkt het’ op de website  www.the-improvement-professionals.nl