Scoren: Altijd Met Elkaar Natuurlijk-2

“Identifying problems can be a solo-sport, finding solutions rarely is.”

In een eerder schrijven lichten we al de kracht toe van samendenken en -werken.
Het is veel gezelliger en het gezichtsveld is veel breder.
Dat dit klopt, blijkt uit dit samengeschreven artikel.

Peter van Dijk, TIP-per van het eerste uur:”We zitten bij de koffietafel om dit artikel samen te    schrijven.
Eric schrijft in een andere taal dan dat ik dit zou kunnen. We vullen elkaar goed aan.
Ik kan goed met mensen in gesprek gaan. Eric zoekt alles uit.
Ik ben ook een man van de werkvloer en kan uit mijn eigen ervaring, inzicht en gevoel mensen motiveren en aansturen en werkgerelateerde problemen analyseren en vaak oplossen. Ik ben niet de man die dat makkelijk op papier kan zetten of goed kan omschrijven!”
Als operators komen we elkaar dus tegen op de Werkvloer.
In de gesprekken aan de eerder genoemde koffietafel 
blijkt dat we beiden interesse hebben in het wel en wee op de Vloer.

“Dat moet anders kunnen”, horen we ons vaak zeggen.
“People brought together who normally don’t work together, always create new information”, aldus Meg Wheatley.
Het valt op dat we energie voelen als we samen ten strijde trekken tegen een verstoring in het (leer)proces. Natuurlijk willen we de oorzaak en oplossing gelijk zien, maar zo werkt dat meestal niet. Er komt veel praat-, probeer- en denkwerk langs. Samenwerking lijkt het toverwoord.
Margareth ‘Meg’ Wheatley schreef in de vorige eeuw dat alles in relatie bestaat tot elkaar. Niets in de natuur staat helemaal los van alles. Wheatley is al dik in de 70 en nog steeds actief.
In de vorige eeuw bezocht ze veel bedrijven die haar inhuurde voor advies. Vaak had ze geen idee wat er gebeurde in de weg naar de oplossing.
“When I talked to other consultants, I noticed that if we had an organizational change effort that was successful, it felt like a miracle to us.”
Dat verdient dus onderzoek. In 1992 verschijnt na uitputtende verdieping het Leadership and The New Science. Het boek schrijft over chaos, informatie, kwantummechanica en meer.
Als operators vertalen we dat op een simpele manier. We onderschrijven haar visie dat organisaties (nog steeds) bestaan uit mensen. We hopen dan ook dat leidinggevenden tijd
maken om ontmoetingen tussen medewerkers, vooral uit verschillende afdelingen, te creëren. Als mensen elkaar ontmoeten, kan er wat moois ontstaan.
Regelmatig horen we het woord leegloopuren om ons heen; niet begrijpende dat het gebeurt in de ontmoeting los van de machine en het proces. De mens heeft duidelijk andere behoeftes dan een machine. We willen ergens bij horen en er toe doen. Wheatley zendt deze boodschap al jaren uit.
“In organizations, real power and energy is generated through relationships. The patterns of relationships and the capacities to form them are more important than tasks, functions, roles, and positions.”
Wheatley hoopt dat we aandacht krijgen voor de menselijke maat in organisaties.
Laten we SAMEN op weg gaan naar komende tijden……
 

Turning to One Another

There is no power greater than a community discovering what it cares about.
Ask: “What’s possible?” not “What’s wrong?” Keep asking.
Notice what you care about.
Assume that many others share your dreams.
Be brave enough to start a conversation that matters.
Talk to people you know.
Talk to people you don’t know.
Talk to people you never talk to.
Be intrigued by the differences you hear. Expect to be surprised.
Treasure curiosity more than certainty.
Invite in everybody who cares to work on what’s possible.
Acknowledge that everyone is an expert about something.
Know that creative solutions come from new connections.
Remember, you don’t fear people whose story you know.
Real listening always brings people closer together.
Trust that meaningful conversations can change your world.
Rely on human goodness.

Stay together.

Gedicht Margaret Wheatley