Wat is TIP?

TIP staat voor The Improvement Professionals. Deze is voortgekomen uit de Travelling Operators nadat zij een paar bedrijfsbezoeken hebben afgelegd- zie blog voor meer info hierover.

Het is een vriendengroep die elkaar hebben leren kennen op de diverse Werkvloeren in de procesindustrie cq. levensmiddelenindustrie.

Het begint allemaal bij de Melkunie in Hilversum. Een groot deel van de groep heeft een aanvullende opleiding gevolgd in de voedingsmiddelentechnologie. Sindsdien komen de oud-studenten en hun leraar Ysbrand Velzeboer bijeen en staat er jaarlijks een bedrijfsexcursie op de planning. De oud-studenten zijn uitgestroomd naar diverse bedrijven na de sluiting van Melkunie-Hilversum in 2005.
Daar komen zij collega-operators tegen die dezelfde passie hebben: het onderling delen van kennis over het vakgebied en wat er verder reilt en zeilt op de Werkvloeren. Deze enthousiastelingen zijn toegetreden tot de groep.

 

Inmiddels hebben de leden van de groep met succes aan projecten gewerkt. Zij stellen hun kennis en jarenlange (werk)ervaring graag beschikbaar aan een ieder die een expertisevraag heeft.

De vergoedingen zijn bescheiden. De doelstelling is om met de client een langlopende en duurzame relatie op te bouwen.

De expertisegebieden binnen TIP:

 1. Aansturen werkgroepen
 2. Afvalwatertechniek
 3. Communicatie op de Werkvloer, zowel horizontaal als verticaal
 4. Warenkennis en grondstoffenkennis
 5. Microbiologie
 6. Veilig handelen op de Werkvloer
 7. Opstarten verbetertrajecten
 8. Voedingstechnologie
 9. Efficiency-verbetering op de Werkvloer

 

Referentieprojecten:

 • Houdbaarheidsverlenging visserijproducten
 • Verbetervoorstellen herinrichting productie-unit
 • Begeleiden opstart afvalwaterinstallatie na probleemanalyse

 

Referenties:

Henk Galesloot, toenmalig plantmanager zuivelbedrijf Katshaar: “Je kunt merken dat TIP al jarenlang op diverse Werkvloeren rondloopt. In de bespreking belichten ze de vraag vanuit verschillende disciplines. Ze zijn ook nieuwsgierig hoe wij het werk inrichten. Het voelt aan als een collegiale ont-moeting, waar naast de ervaring en kennis, de humor ook een rol speelt. Kernwoorden voor mij diversiteit, ervaring, nieuwsgierigheid en humor.”

Kees Pater, voormalig eigenaar Koekjesbakkerij Veldt: “Het was niet alleen een leerzame middag. Maar is ook echt leuk om te doen. Met humor en een oog voor details komen de observaties naar voren. Ik heb veel inspecties meegemaakt, maar sommige punten die de Tippers aandragen hoor ik voor het eerst.”


Voor meer informatie, ga naar:  ZO WERKT HET!